Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz do prawa farmaceutycznego w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i b


Autor: Leszek Bosek
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020 Komentarz do ustawy

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020 Komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: Dorota Karkowska
Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej

Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i inne zawody medyczne, a także dla podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzo

Autor: Agnieszka Fiutak
Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka

Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką

Autor: Prawo w pigułce
Prawo medyczne w pigułce 2020 Beck Zapewne czujesz presję przed

Prawo medyczne w pigułce 2020 Beck Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak j

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło


Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło